Begynderhold 
Normalt etablerer PALO hvert år i maj/juni måned  et begynderhold for voksne. Der bliver optaget op til 16 nye medlemmer på begynderholdet. Personer, som er blevet optaget, får besked på mail i januar/februar.
 
Prisen for deltagelse på begynderholdet er 3.100 kr. Beløbet dækker oprettelsesgebyr og begynderkursus samt, hvis man optages som aktivt medlem, kontingent for resten af kalenderåret. For at blive optaget som aktivt medlem skal man have bestået Palos begynderkursus og have roet 75 km. Efter frigivelse får man tilsendt en EPP2 licens til tur-kajak fra Danmarks Kano- og Kajakforbund.

Det er et krav for at begynde på holdet, at deltageren kan fremvise en svømmeprøve på 1.000 m i svømmehal, ikke ældre end ½ år.

Procedure for optagelse af nye medlemmer.
Bestyrelsen beslutter i december, hvem der skal optages på begynderhold og makkeroplæring i foråret og sender meddelelse til de pågældende personer.

Overflytninger fra andre klubber sker løbende, hvis der er kapacitet til det.