Begynderhold 
Normalt etablerer PALO hvert år i maj/juni måned  et begynderhold for voksne. Der bliver optaget op til 16 nye medlemmer på begynderholdet. Personer, som er blevet optaget, får besked på mail i januar/februar.
 
Prisen for deltagelse på begynderholdet er  2.250 kr. Beløbet dækker begynderundervisning og kontingent for resten af året, men giver ikke garanti for frigivelse som kajakroer. Betingelserne for at blive frigivet er, at deltageren har bestået alle prøver og efterfølgende har roet 75 km. Efter frigivelse får man tilsendt en EEP2 licens til tur-kajak fra Danmarks Kano- og Kajakforbund

Det er et krav for at begynde på holdet, at deltageren kan fremvise en svømmeprøve på 1.000 m i svømmehal, ikke ældre end ½ år.

Procedure for optagelse af nye medlemmer.
Bestyrelsen beslutter i december, hvem der skal optages på begynderhold og makkeroplæring i foråret og sender meddelelse til de pågældende personer.

Overflytninger fra andre klubber sker løbende, hvis der er kapacitet til det.