Velkommen til PALOs hjemmeside.
 
Her kan du læse om kommende arrangementer. Kig i kalenderen eller under "Aktiviteter i PALO" for at se vigtige datoer. Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling findes i venstre menu under Om PALO. Har du arrangementer, billeder eller ro-oplevelser, du ønsker at dele, send en mail til info@palo.dk
 
  PALOSTIK 2020      AKTIVITER I PALO            VINTERAKTIVITETER             LØB 2020
 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 
PALO
 

Øresundsløb i Klampenborg Kajakklub søndag den 15. august - frist for tilmelding 10. august
Klampenborg Kajakklub inviterer til en festlig dag den 15. august. Kl. 11.00 starter løbet - det er 6 km (to gange til Tårbæk). Bagefter afholdes whiskyløbet, hvor en whiskyflaske er gemt i vandet og skal findes. Og så er der frokost på terrassen. Øl, vin og sodavand kan købes.

Alle er velkomne, både i turkajak, havkajak og surfski. Tilmelding senest tirsdag den 10. august - sms til Agnete 2259 5760 med fulde navn og bådtype - og så skal der stå ØRESUNDSLØBET. Deltagere fra PALO ror til og fra Bellevue.

 

Søtur 28. august - frist for tilmelding 18. august
Søtur med årets begyndere og andre der har lyst. Start: Palo 8.30. Tilmelding senest 18. august til Agnete (22595760) eller Cathrine (60216570). 


Surfski - kom og prøv
PALO har frem til 15. august 4 surfski, som vi har lånt fra Dansk Kano- og kajakforbund. Prøv dem gerne og hjælp bestyrelsen med at vurdere, om vi skal købe 1-2. Alle ture registreres, som normalt i Rokort. Surfskiene er oprettet i kajakoversigten og ligger nederst bag låge 3. Udfyld "Surfski evalueringsskemaet" efter din rotur. Det ligger på bordet i indskrivningen.

 

Tour de Gudenå 3.-5. september
Tour de Gudenå på henholdsvis 42 og 70 km løber af stablen den 4. september. Turen er en klubtur. Vi starter fra Palo fredag og er hjemme sent søndag. Vi løser transport mv. sammen, og alle bidrager med, hvad de kan.

Der er reserveret 12 pladser på vandrehjemmet i Silkeborg (tre 4-personers rum). Vil du have en af disse pladser, skal du tilmelde dig ved at betale 742,50 kr. til Agnete på MobilePay 2259 5760. Det er først til mølle, så du får pengene retur, hvis der ikke er flere ledige pladser. Send samtidig en sms til Agnete med fulde navn og e-mail - så får du resterende informationer om tur og tilmelding til selve løbet tilsendt. Vh SPORTSUDVALGET, Cathrine og Agnete

 

Kanojak Trim på Esrum Sø den 21. august 2021
Sportsudvalget anbefaler denne Kanojak Trim på Esrum sø. Desværre kan sportsudvalget ikke arrangere fælleskørsel mv., men har man muligheden og selv kan stå for transport, er løbet en god oplevelse, og klubben refunderer startgebyr. Læs opslag fra Kajakklubben Esrum Sø. Tilmelding sendes senest d. 17. august 2021 til: Jakob Dan Jensen Mail: loeb@kkes.dk
 

Coronaretningslinjer i Palo
Medbragt gyldigt coronapas er fortsat en betingelse for at anvende klubhus og omklædning.

 • Klubben skal fortsat gennemføre en dagligstikprøvekontrol af, at alle tilstedeværende personer, der anvender/vil anvende klubhus og/eller omklædning, kan fremvise et gyldigt coronapas.
 • I praksis gennemføres denne stikprøvekontrol ved uopfordret fremvisning af coronapas, når man møder Hubert eller Dorthe. Metoden har hidtil fungeret ok.
 • Man må fortsat bruge toiletterne uden coronapas. 
 • Der må fremover være op til 25 personer i klubhuset til ”siddende” arrangementer (møder, spisning). Skal der gås rundt, så må der kun være 12 personer i klubhuset.
 • Der må fortsat højst være 5 personer i hvert omklædningsrum.
 • Der må være op til 100 personer udendørs.
 • Saunaen må benyttes af op til 2 personer.
 • Husk de generelle afstands- og håndhygiejneanbefalinger m.v.
Når restriktionerne ændres, sendes der mail ud 

Opskrivning til begynderhold og overflytning.
Onsdag den 25. august kl. 17.30 er der opskrivning til begynderhold 2022. Opskrivning foregår ved fysisk fremmøde i klubben. Herefter er der opskrivning hver sidste onsdag i måneden frem til og med november.

Begynderhold 2021 - hold 1
Bagerst fra venstre: Charlotte, Klaus, Bolette, Merete, Mads og Jens
Forrest fra venstre: Sidsel, Jeanette og Louise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begynderhold 2021 - hold 2
Bagerst fra venstre: Charles, Sophia, Lars, Michelle, Rosy og Dan.
Forrest fra venstre: Mads og Christian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen udskydes til torsdag d. 26. august kl. 19 pga. Covid-19 restriktionerne.
Bestyrelsen skriver ud med mindst to ugers varsel for at minde om dagen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Charlottenlund Kajakklub Palo torsdag den 15. april kl. 19.00 i klubhuset. Dagsorden, regnskab, budget, indkomne forslag og bestyrelsens indstillinger udsendes senest en uge før generalforsamlingen, jf. klubbens love. Eventuelle forslag til generalforsamlingen sendes til bestyrelsen på info@palo.dk senest den 1. april, jf. klubbens love.

Af hensyn til indkøb til det efterfølgende traktement er der oprettet en event på hjemmesiden, som du senest 12. april bedes skrive dig op på, hvis du planlægger at deltage. Det koster selvfølgelig ikke noget. Hvis Covid-19 restriktioner forhindrer afholdelsen, meddeles dette via mail den 11. april, og generalforsamlingen vil i givet fald blive udskudt til afholdelse torsdag den 26. august kl. 19.00. Der vil til den tid blive indkaldt med mindst to ugers varsel.


Tag på tur med sportsudvalget 

 • 28. August. Søturen med årets begyndere og andre der har lyst. Start: Palo 8.30.
 • 3.- 5. September. Tour de Gudenå. 
 • 18. September. Tur til Arresø og Pøle å. Start: Palo kl 8.30 

 Læs mere om de enkelte ture. Altid tilmelding senest 10 dage før tur til Agnete (22595760) eller Cathrine (60216570).

Tour de Gudenå 2020
Trods Corona havde Palomedlemmer igen i år 2020 en dejlig, aktiv og vellykket tur til Gudenåen.