Velkommen til PALOs hjemmeside.
 

Her kan du læse om kommende arrangementer. Kig i kalenderen eller under "Aktiviteter i PALO" for at se vigtige datoer. Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling findes i venstre menu under Om PALO. Har du arrangementer, billeder eller ro-oplevelser, du ønsker at dele, send en mail til info@palo.dk

 
PALOSTIK 2021        AKTIVITETER I PALO           VINTERAKTIVITETER          LØB 2022                     KLUBTØJ
 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 
PALO


Informationsmøde om Lynetteholm projektet og hvilke konsekvenser det kan få for Gentofte

Danmarks Naturfredningsforening Gentofte inviterer til informationsmøde om Lynetteholm projektet torsdag den 2. februar 2023 kl. 19:00 - 21:00 på Gentofte Rådhus 

Torsdag den 2. februar kan alle, der er interesseret i at høre mere om Lynetteholm projektet og dets potentielle konsekvenser for Gentofte, deltage i et informationsmøde på Gentofte Rådhus. Mødet er arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening Gentofte, og Gentoftes borgmester Michael Fenger byder velkommen.

Få svar på, hvad Lynetteholm - Københavns største anlægsprojekt siden Christian den 4.’s tid – er, og hvad den anlægslov og bekendtgørelse, Folketinget har vedtaget for at projektet kunne blive igangsat, indeholder. Hvilke betænkeligheder har Danmarks Naturfredningsforening, de svenske myndigheder og en række eksperter ved projektet – og hvordan harmonerer Lynetteholm med planerne om at gøre Øresund til en Marin Naturnationalpark?

Danmarks Naturfredningsforening har flere gange kritiseret bygherre for at bagatellisere potentielle miljøkonsekvenser af projektet – bl.a. af dumpning i af slam i Køge bugt og påvirkning af saltvandsgennemstrømning gennem Øresund til Østersøen - men hvilke konsekvenser kan etableringen af Lynetteholm have for Gentofte?

Kan Lynetteholm påvirke kvaliteten af Gentoftes badevand og klimasikringen af Gentofte? Hvordan vil den planlagte omfartsvej påvirke støj og CO2 udslip i Gentofte? Og kan Gentofte risikere at skulle dække omkostninger ved flytning af Renseanlægget Lynetten?

Kom og lyt med og få muligheden for efterfølgende at stille spørgsmål til et panel bestående af fageksperter og lokale bestyrelsesmedlemmer af Danmarks Naturfredningsforening:

  • Morten Holtegaard Nielsen, selvstændig hydrauliker og oceanograf i Marine Science & Consulting
  • Kjeld Allan Larsen, magister i geografi og næstformand i Rådet for Bæredygtig Trafik
  • Karen Riis Kjølbye, konservativt kommunalbestyrelsesmedlem og bestyrelsesmedlem i BIOFOS
  • Ole Damsgaard, næstformand for Danmarks Naturfredningsforening i København

Vært for mødet er Lea Gram Jacobi fra Danmarks Naturfredningsforening i Gentofte

Arrangementet er gratis men af hensyn til logistikken er tilmelding nødvendig.

Tilmeld dig her: https://www.dn.dk/arrangementer/38355-hvad-er-lynetteholm-og-hvilke-konsekvenser-kan-det-fa-for-gentofte/

 

Husk at ro med svømmevest
Det er koldt nu. Husk at ro tæt på kysten og husk at ro med svømmevest i perioden 1. oktober - 30. april.

Mest roende medlemmer gennem tiderne
Hvis du er nysgerrig efter at se de mest roende damer og herrer gennem tiderne (siden 1939), kan du kigge under "Om Palo/Tidligere års palostik.

Vintergymnastik
PALOs 8 pladser er fordelt. Gymnastikken foregår kl. 18-19 om tirsdagen fra den 5. oktober. Gymnastikken slutter ultimo marts. Der er ikke gymnastik i skoleferierne.

Svømning i Kildeskovshallen onsdage kl. 20-22 fra efter efterårsferien til ca. 1. maj.
'Bestilte' svømmekort kan hentes i PALO. De ligger i en af de hvide skuffer under TV'et i klubhuset. Der er ikke svømning i skoleferierne.

Begynderhold 2022

Fra venstre: Hanne, Kasper, Jørgen, Anne, Hanne Lene, Katja, Michael, ThomasFra venstre: Jeanette, Jens, Emilie, Janne, Johanne, Rikke og Shirley