Velkommen til PALOs hjemmeside.
 
Her kan du læse om kommende arrangementer. Kig i kalenderen eller under "Aktiviteter i PALO" for at se vigtige datoer. Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling findes i venstre menu under Om PALO. Har du arrangementer, billeder eller ro-oplevelser, du ønsker at dele, send en mail til info@palo.dk
 
  PALOSTIK 2020      AKTIVITER I PALO            VINTERAKTIVITETER             LØB 2020
 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 
PALO
 

Ekstraordinær generalforsamling
Husk at der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse i Palo kl. 19.00 den 23. september i år.

På generalforsamlingen blev der enstemmigt vedtaget ændringer af Palos love, som anført i referatet for den ordinære generalforsamling. Da der ikke var mødt mindst en fjerdedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen, skal ændringerne også vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, jf. klubbens love § 17. Ændringerne kan ses af link i indkaldelsen.

 

Svømning i Kildeskovshallen onsdage kl. 20-22 fra ca. 1. oktober til ca. 1. maj.
Kommunen har taget et nyt system i brug, som blandt andet indebærer, at ”svømmekort” bliver personlige og kan bruges i de efterfølgende år. Er du interesseret i at svømme onsdag aften, så skriv til info@palo.dk inden den 12. september, hvorefter klubben sørger for ”svømmekort” med navn, som kan afhentes i klubben efter den 1. oktober.

 

Opskrivning til begynderhold og overflytning
Onsdag den 29. september kl. 17.30 præcis er der opskrivning til begynderhold 2022. Opskrivning foregår ved fysisk fremmøde i klubben. Herefter er der opskrivning hver sidste onsdag i måneden frem til og med november.

 

Mølleåens Blå Bånd 25. september - tilmeldingsfrist 16. september
Send sms til Agnete senest 16. september 22 59 57 60. Skriv navn, køn, alder og bådtype. Læs mere om løbet. Deltagere fra Palo skal selv søge for transport af kajak og person. Agnete søger for tilmelding og betaling.

 

18. september Tur til Arresø og Pøle å. Start: Palo kl 8.30
Læs mere om de enkelte ture. Altid tilmelding senest 10 dage før tur til Agnete (22595760) eller Cathrine (60216570).

 

Begynderhold 2021 - hold 1
Bagerst fra venstre: Charlotte, Klaus, Bolette, Merete, Mads og Jens
Forrest fra venstre: Sidsel, Jeanette og Louise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begynderhold 2021 - hold 2
Bagerst fra venstre: Charles, Sophia, Lars, Michelle, Rosy og Dan.
Forrest fra venstre: Mads og Christian