Velkommen til PALOs hjemmeside.
 
Her kan du læse om kommende arrangementer. Kig i kalenderen eller under "Aktiviteter i PALO" for at se vigtige datoer. Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling findes i venstre menu under Om PALO. Har du arrangementer, billeder eller ro-oplevelser, du ønsker at dele, send en mail til info@palo.dk
 
  PALOSTIK 2020      AKTIVITER I PALO            VINTERAKTIVITETER             LØB 2020
 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 
PALO
 
Husk at vandet stadig er koldt, så ro med svømmevest og tæt på kysten lidt endnu!

Generalforsamlingen udskydes til torsdag d. 26. august kl. 19 pga. Covid-19 restriktionerne.

Bestyrelsen skriver ud med mindst to ugers varsel for at minde om dagen


Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Charlottenlund Kajakklub Palo torsdag den 15. april kl. 19.00 i klubhuset. Dagsorden, regnskab, budget, indkomne forslag og bestyrelsens indstillinger udsendes senest en uge før generalforsamlingen, jf. klubbens love. Eventuelle forslag til generalforsamlingen sendes til bestyrelsen på info@palo.dk senest den 1. april, jf. klubbens love.

Af hensyn til indkøb til det efterfølgende traktement er der oprettet en event på hjemmesiden, som du senest 12. april bedes skrive dig op på, hvis du planlægger at deltage. Det koster selvfølgelig ikke noget. Hvis Covid-19 restriktioner forhindrer afholdelsen, meddeles dette via mail den 11. april, og generalforsamlingen vil i givet fald blive udskudt til afholdelse torsdag den 26. august kl. 19.00. Der vil til den tid blive indkaldt med mindst to ugers varsel.


Tag på ture med sportsudvalget 

 • 25. April. Tryggevælde å trim, 10 km. Start: Palo kl 8 Løbet desværre aflyst.
 • 19. Juni. Tur til hemmelig destination. Start: Palo kl 8.30
 • 28. August. Søturen med årets begyndere og andre der har lyst. Start: Palo 8.30.
 • 3.- 5. September. Tour de Gudenå. 
 • 18. September. Tur til Arresø og Pøle å. Start: Palo kl 8.30 

 Læs mere om de enkelte ture. Altid tilmelding senest 10 dage før tur til Agnete (22595760) eller Cathrine (60216570).


Opskrivning til begynderhold og overflytning.
Grundet Corona har vi desværre ikke opskrivning for tiden. Hold øje med siden her, hvor vi skriver, hvornår vi igen har opskrivning.


NB
: Opdaterede Coronaretningslinje
r gældende indtil videre
Vær opmærksom på de nye retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og Gentofte Kommune. For Palo betyder det:

 • Medlemmerne må fortsat ro - kom gerne enkeltvis
 • Klubhuset skal holdes lukket og må ikke benyttes.
 • Bad og omklædningsrum må ikke benyttes, heller ikke til tasker mv.
 • Toiletter må gerne benyttes.
 • Tøj og tasker kan placeres i gården.
 • Forsamlingsforbud på 10 personer.
 • Husk i øvrigt at spritte hænder i indskrivning og at holde 2 meters afstand.

Vintergymnastik - Coronalukket
Der er trukket lod om de 7 pladser, vi fik tildelt.
Tid: Tirsdage med start den 6. oktober og ca. 20 gange (der holdes fri i skoleferier)
Sted: Hellerup Sejlklub, Strandparksvej 34, Bådhallen, gymnastiksalen ti højre.


Vintersvømning - Coronalukket
Så er der mulighed for gratis vinter svømning i Kildeskovshallen.
Periode: 7. oktober, 2020 - 28. april 2021
Tid: Onsdage mellem kl. 20.00 – 22.00 (
der er ikke svømning i skoleferier)
Svømmekort: Kan hentes i Palo fra den 6. oktober, 2020 kl. 18.00.


Saunaen i PALO - Coronalukket
Grundet Covid19 er saunaen fortsat lukket.

3. oktober 2020 - Strandmøllen-Lyngby tur/retur - sportsudvalgets første tur - 3 deltagere!
Kaffe ved Ørholm og boller med pesto og ost ved Fuglevad. Efter 17 km og 14 overbæringer retur til vores dejlige klub og drikke kenyansk øl 

  

Tour de Gudenå
Trods Corona havde Palomedlemmer igen i år 2020 en dejlig, aktiv og vellykket tur til Gudenåen.