Teknik (wing-pagaj)
Der er mange måder at ro kajak på. Her er et rigtigt godt link til inspiration. Se framåtpaddling. Du kan også læse mere herunder.

Der er muligvis flere måder, der kan være rigtige. Men der er også nogle, der ror forkert. Og alle kan profitere af regelmæssigt at fokusere på rostil. Tekniktræning er en vedvarende, grænsende til livslang, proces. Her er ét bud på en hensigtsmæssig roteknik, illustreret med stilstudier af den norske roer, Knut Holmann.

Læg mærke til, hvad der sker med hofte og ben, og hvor meget han ror med de store muskelgrupper på ryg og overkrop. Generelt kan man sige: Det er uhensigtsmæssigt at ro med armene!

Pagajføringen er delt op i 3 faser:

  1. Isætningsfasen
  2. Træk/skub fasen
  3. OvergangsfasenIsætningsfasen
Strakt armsæt pagajen i vandet med strakt arm
Aggressiv isætning"ram" vandet tæt på kajakken
tryk på pagajenlæg kropsvægt på pagajen
Fiksér pagajen inden træklås muskler, inden der
trækkes
Træk/skub
fasen
Træk med skulderentræk-armen "strækkes", det er skulderen, der trækker (rygmusklerne)
Rotér i hoftentryk med træk-sidens ben og rotér i hofte og overkrop
Den vinklede vej i vandetpagajbladet finder selv vej
igennem vandet i en vinkel udefter
Tryk på pagajenhold kropsvægten på pagajen (læn ikke væk fra træksiden)
Skub med skulderenskub med den modsatte skulder (hold albue bøjet og låst)
Skubhåndens baneskubhånden forbliver parallet med vandet hele skub- og overføringsfasen (ca. i øjenhøjde)
Overføringsfasen.
Stop trækbevægelsen
ud for hoften
løft bladet ud af vandet ved at føre det væk fra båden ud for hoften
Hånd og albuetrækhånden og albuen løftes, indtil pagajen er parallel med vandet
"Rent" pagajbladbladet kommer rent ud af vandet (der må ikke løftes en masse vand)
Klargøring til isætningden nye trækhånd føres fremad mod kajakkens spids
Maximér rækkeviddeoverkroppen drejes og skulderen strækkes fremad for at opnå max rækkevidde
Parallel pagajføringpagajen forbliver parallel med vandet indtil isætning indledes (ca. i øjenhøjde)